Michael Schneider, SJ

T. Michael Schneider, SJ, po savo studijų Miunsteryje, Romoje ir Freiburge ir apsigynęs daktaro disertaciją Vienoje 1981 m. įstojo į naujokyną. Po habilitacijos Freiburgo universitete 1991 m. iki 2017 m., kai tapo emeritu, buvo dogmatikos ir liturgikos profesorius. Iki 2018 m. vadovavo Dogmų ir liturgijos istorijos institutui Sankt Georgeno Filosofijos ir teologijos aukštojoje mokykloje Frankfurte. 1984–2018 m. Frankfurto Sankt Georgeno kunigų seminarijos dvasios tėvas. Nuo 2018 m. Eichšteto kunigų seminarijos dvasios tėvas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×