Michael Meßner, SJ

T. Michael Meßner, SJ, gimė 1947 m. Pietų Tirolyje ir baigęs mokyklą įstojo į Jėzaus Draugiją. Dar studijų metais domėjosi šv. Raštu, (ignaciškuoju) dvasingumu ir psichologija. Šiomis sritimis domisi iki šiol. Gavęs kunigystės šventimus, 10 metų darbavosi jaunimo sielovadoje, nuo 1989 m. kunigų ugdymo srityje (dvasios tėvas, atsakingas už seminaristų dvasinį palydėjimą ir dvasinį ugdymą). 2009–2015 m. darbuojasi Linco jėzuitų bažnyčios sielovadoje. Taip pat yra Vienos arkivyskupijos kunigų seminarijos dvasios tėvas.

Naujienlaiškis