Michael Hainz, SJ

Br. Michaelis Hainzas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1973 metais. Sociologijos mokslų daktaras daugelį metų dirbo Miuncheno filosofijos aukštojoje mokykloje. Nuo 2016 m. Leipcigo universiteto Teologijos fakulteto religijos sociologijos skyriaus (Prof. Gert Pickel) asocijuotasis narys ir dėstytojas. Nuo 2019 m. gyvena Berlyno šv. Kanizijaus kolegijos bendruomenėje, dirba Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams sielovadininku. Turėdamas piligrimų vadovo sertifikatą, lydi mažas grupeles per kontempliatyviąją piligrimystę.

+49 30 26481 20
Naujienlaiškis