Michael Beschorner, SJ

T. Michael Beschorner, SJ, yra teologas, sielovadininas ir dvasinis palydėtojas. Yra dirbęs mokyklos kapelionu, tikybos mokytoju. Šiuo metu yra Drezdeno katalikiškos Tomo Akviniečio studentų bendruomenės palydėtojas.

Naujienlaiškis