Martin Stark, SJ

T. Martinas Starkas, SJ, yra teologas ir žurnalistas, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 metais, 2007 m. įšventintas kunigu. 2006–2012 m. vadovavo Vokietijos Jėzuitų tarnybai pabėgėliams (JRS). Baigęs terciatą Maniloje (Filipinai) 2013–2019 m. ir 2020–2021 m. Vokietijos jėzuitų provincijos socijus. Nuo 2018 m. vadovauja komunikacijos ir plėtros sričiai, iš pradžių – Vokietijos, o nuo 2021 m. balandžio mėn. – Centrinės Europos jėzuitų provincijoje. Jis yra Miuncheno Šv.Mykolo jėzuitų bendruomenės vyresnysis.

+49 89 38185 230
Naujienlaiškis