Martin Rauch, SJ

T. Martin Rauch, SJ, gimė 1957 m. Insbruke. 1967 m. pradėjo gyventi jaunimo centre „mk“ Insbruke, 1975–1976 m. buvo savanoris. Studijavo filologiją ir filosofiją Romoje, Burgose (Ispanijoje) ir Paryžiuje. 1980 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Baigęs teologijos studijas Bostone, 1987 m. įšventintas į kunigus. Po studijų Insbruke 1989–1999 m. vadovavo jaunimo centrui „mk“. 1994–1995 m. paskutinį jėzuitiško ugdymo etapą praleido Berlyne ir Nairobyje. Trumpai darbavosi Berlyne, o 2000 m. tapo Sankt Andrė Lavantalyje (St. Andrä im Lavanttal) parapijos klebonu, 2007 m. studentų kapelionas Grace, Nuo 2017 m. gyvena Vienoje.

Naujienlaiškis