Martin Müller, SJ

T. Martin Müller, SJ, gimė 1966 m. Reino krašte (Vokietijoje), į Jėzaus Draugiją įstojo 1991 metais. Baigęs naujokyną Miunsteryje, studijavo Frankfurte ir Paryžiuje. Dirbo Šv. Jurgio (Sankt Georgen) kunigų seminarijos rektoriaus pavaduotoju, provincijos vadovybėje ir ligonių sielovadoje. 2019–2022 m. buvo atsakingas už miesto sielovadą Manheime ir darbavosi anglakalbėje Heidelbergo bendruomenės sielovadoje. Nuo 2022 m. spalio gyvena ir dirba Getingene. Jis darbuojasi Katalikų akademinės sielovados „khg“ komandoje, palydi studentus jų tikėjimo kelionėje. Taip pat padeda Šv. Mykolo bažnyčios sielovadoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×