Martin Müller, SJ

T. Martinas Mülleris, SJ, gimė 1966 m. Reino krašte (Vokietijoje), į Jėzaus Draugiją įstojo 1991 metais. Baigęs noviciatą Miunsteryje, studijavo Frankfurte ir Paryžiuje. Dirbo Sankt Georgeno kunigų seminarijos rektoriaus pavaduotoju, provincijos vadovybėje ir ligonių sielovadoje.

Naujienlaiškis