Martin Müller, SJ

T. Martin Müller, SJ, gimė 1966 m. Reino krašte (Vokietijoje), į Jėzaus Draugiją įstojo 1991 metais. Baigęs naujokyną Miunsteryje, studijavo Frankfurte ir Paryžiuje. Dirbo Sankt Georgeno kunigų seminarijos rektoriaus pavaduotoju, provincijos vadovybėje ir ligonių sielovadoje. Nuo 2019 m. gyvena Manheime, yra atsakingas už miesto sielovadą ir darbuojasi anglakalbėje Heidelbergo bendruomenės sielovadoje.

Naujienlaiškis