Martin Hasitschka, SJ

T. Martin Hasitschka, SJ, buvo Insbruko universiteto Katalikų teologijos fakulteto Naujojo Testamento profesorius. Tapęs emeritu visa dar darbuojasi biblijos kvalifikacijos kėlimo ir sielovados srityse.

Naujienlaiškis