Markus Pillat, SJ

Br. Markua Pillat, SJ, gimė 1961 m. Kelne. Baigęs teologijos studijas Bamberge, 1987 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Po dvejų metų noviciato Miunsteryje trejus metus dirbo Hamburgo Šv. Ansgaro mokykloje, paskui atsidėjo istorijos studijoms Insbruke. Po studijų universitete vienerius metus skyrė parengiamajam darbui archyvuose. 1997–2000 m. Kelne įsikūrusio Šiaurės Vokietijos provincijos archyvo archyvaras. Nuo 2001 m. gyveno „Collegium Germanicum“ Romoje, kur dirbo bibliotekininku ir archyvaru. Nuo 2020 m. vasaros gyvena Insbruko jėzuitų kolegijoje ir yra „Collegium Canisianum“ archyvaras.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×