Markus Franz, SJ

T. Markus Franz, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1975 metais. Buvo klebonu, vadovauja rekolekcijų namams. 2012–2020 m. Vokietijos jėzuitų provincijos senjorų delegatas, taigi provincijolo pavedimu rūpinosi vyresniaisiais bendrabroliais. 2020 m. vasarą persikėlė į Manheimą, kur yra jėzuitų bendruomenės vyresnysis ir vadovauja išklausymo tarnystei.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×