Marius Jocys, SJ

Marius Jocys, SJ, 2014–2017 metais studijavo filosofiją Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. 2017 metais jis įstojo į Jėzaus Draugiją ir išvyko į naujokyną Niurnberge (Vokietija). 2019 metais jis davė pirmuosius įžadus Jėzaus Draugijoje ir pradėjo magisteriumą Kaune, kur dirbo mokytoju ir kapelionu Kauno jėzuitų gimnazijoje. Nuo 2021 metų rudens studijuoja teologiją Romoje, Popiežiškajame Grigaliaus universitete.

Naujienlaiškis