Marius Jocys, SJ

Marius Jocys, SJ, 2014–2017 m. studijavo filosofiją Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. 2017 m. įstojo į Jėzaus Draugiją ir išvyko į naujokyną Niurnberge (Vokietija). 2019 m. davė pirmuosius įžadus Jėzaus Draugijoje ir pradėjo magisteriumą Kaune, kur dirbo mokytoju ir kapelionu Kauno jėzuitų gimnazijoje. Nuo 2021 m. rudens studijuoja teologiją Romoje, Popiežiškajame Grigaliaus universitete.

Naujienlaiškis