Marc-Stephan Giese, SJ

T. Marc Stephan Giese, SJ, studijavo filosofiją ir teologiją Frankfurto Sankt Georgeno aukštojoje mokykloje ir Kočabamboje (Bolivija), į Jėzaus Draugiją įstojo 2004 m. 2010 m. įšventintas į kunigus. Dirbo su jaunimu Niurnberge, buvo mokytojas ir kapelionas Bonos Bad Godesbergo mokykloje. Nuo 2014 m. Stokholmo šv. Eugenijos parapijos vikaras, dirbo su pabėgėliais. Baigęs terciatą Bolivijoje keletą metų gyveno Libane ir Jordanijoje. Nuo 2023 m. dirba akademinėje sielovadoje ir yra Potsdamo miesto bažnyčios asistentas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×