Marc-Stephan Giese, SJ

T. Marc Stephan Giese, SJ, studijavo filosofiją ir teologiją Frankfurto Sankt Georgeno aukštojoje mokykloje ir Kočabamboje (Bolivija), į Jėzaus Draugiją įstojo 2004 m. 2010 m. įšventintas į kunigus. Dirbo su jaunimu Niurnberge, buvo mokytojas ir kapelionas Bonos Bad Godesbergo mokykloje. Nuo 2014 m. Stokholmo šv. Eugenijos parapijos vikaras, dirbo su pabėgėliais. Baigęs terciatą Bolivijoje, 2018 metais ruošėsi naujai misijai Artimųjų Rytų provincijoje. Nuo 2019 m. gyvena ir dirba Amane (Jordanijoje).

Naujienlaiškis