Lutz Müller, SJ

T. Lutzas Mülleris, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1983 m. Studijavo Miunchene, Frankfurte ir Čikagoje, 1993 m. įšventintas į kunigus. Jis yra dvasinis palydėtojas, rekolekcijų vadovas, supervizorius ir pašaukimų koučeris. Nuo 2016 m. gyvena ir dirba Eseno Abunos Franso namuose.

Naujienlaiškis