Lukas Kraus, SJ

Lukas Kraus studijavo matematiką, informatiką ir mechaniką, apsigynė filosofijos disertaciją. Dirbo moksliniu asistentu, į Jėzaus Draugiją įstojo 2016 m. Per jėzuitiškas studijas dirbo Šv. Ignaco Lojolos gimnazijoje Prizrene (Kosove). Iki 2019 m. matematikos mokytojas Šv. Kanizijaus kolegijoje. Šiuo metu studijuoja teologiją Romoje.

Naujienlaiškis