Ludwig Dehez, SJ

T. Ludwig Dehez, SJ, gimė 1948 m. Duisburge. 1967 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1979–1984 m. darbavosi jaunimo sielovadoje Tryre, 1984–1989 m. Šv. Petro Kanizijaus parapijos vikaras Berlyne, 1989–1994 m. jaunimo sielovadoje Hanoveryje ir Kelne, 2001–2007 m. Katalikų studentų (KSJ) bendruomenės kapelionas. 2001–2010 m. darbavosi vyrų sielovadoje Kelno arkivyskupijoje. 2010–2016 m. naujokų vadovo socijus Niurnberge. 2010–2018 m. kunigų ir diakonų kapelionas Bambergo arkivyskupijoje. 2018 m. persikėlė į Friedrich Spee senjorų jėzuitų bendruomenę Kelne, ten eina ministro pareigas ir yra atsakingas už praktinius ūkio klausimus.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×