Ludger Joos, SJ

T. Ludger Joos, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1996 metais. 2003 m. Miunchene įšventintas į kunigus. Dirbo jaunimo sielovadoje, 2005 m. atsakingas už MAGIS jaunimo programą per Kelne vykusias Pasaulines jaunimo dienas. 2007–2017 m. dirbo Šv. Blažiejaus kolegijos kapelionu, po to darbavosi Getingeno Šv. Mykolo bažnyčios klebonu ir miesto sielovadoje. Šiuo metu darbuojasi Miuncheno Šv. Mykolo bažnyčios sielovadoje.

0551-54795-15
Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×