Ludger Joos, SJ

T. Ludger Joos, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1996 metais. 2003 m. Miunchene įšventintas į kunigus. Dirbo jaunimo sielovadoje, 2005 m. atsakingas už MAGIS jaunimo programą per Kelne vykusias Pasaulines jaunimo dienas. 2007–2017 m. dirbo Šv. Blažiejaus kolegijos kapelionu. Šiuo metu Getingeno Šv. Mykolo bažnyčios klebonas ir dirba miesto sielovadoje.

0551-54795-15
Naujienlaiškis