Ludger Joos, SJ

T. Ludgeris Joosas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1996 metais. 2003 m. Miunchene įšventintas į kunigus. Dirbo jaunimo sielovadoje, 2005 m. buvo atsakingas už MAGIS jaunimo programą per Kelne vykusias Pasaulines jaunimo dienas. 2007–2017 m. dirbo Šv. Blažiejaus kolegijos sielovadininku. Šiuo metu Šv. Mykolo bažnyčios klebonas ir dirba sielovadoje Getingeno miesto gyventojams.

0551-54795-15
Naujienlaiškis