Klemens Stock, SJ

T. Klemens Stock, SJ, gimė 1934 metais Alene Hofene (Badeno Viurtembergo žemėje), į Jėzaus Draugiją įstojo 1953 metais. 1964 m. įšventintas į kunigus. 1974–2009 m. Romos Popiežiškojo Biblijos instituto profesorius, dėstė Naujojo Testamento egzegezę. 2002–2004 m. Popiežiškosios šv. Rašto komisijos sekretorius. Nuo 2015 m. gyvena Miuncheno šv. Mykolo jėzuitų bendruomenėje.

Naujienlaiškis