Karl Kern, SJ

T. Karl Kern, SJ, yra kilęs iš Obernburgo prie Maino, Žemutinės Frankonijos. 1968 m., būdamas 19 metų, įstojo į Jėzaus Draugiją, 1976 m. įšventintas į kunigus. Dirbo akademinėje sielovadoje, buvo gimnazijos mokytojas. Nuo 1996 m. Niurnberge sukūrė sielovadą miesto gyventojams „Atvirojoje šv. Klaros bažnyčioje“. 2010–2022 m. Miuncheno jėzuitų Šv. Mykolo bažnyčios rektorius. Nuo to laiko dirba sielovadoje ir atsakingas už lėšų pritraukimą Miuncheno filosofijos aukštojoje mokykloje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×