Karl Kern, SJ

T. Karlas Kernas, SJ, yra kilęs iš Obernburgo prie Maino, Žemutinės Frankonijos. 1968 m., būdamas 19 metų, įstojo į Jėzaus Draugiją, 1976 m. įšventintas į kunigus. Dirbo akademinėje sielovadoje, buvo gimnazijos mokytojas. Nuo 1996 m. Niurnberge sukūrė sielovadą miesto gyventojams „Atvirojoje šv. Klaros bažnyčioje“. Nuo 2010 m. birželio mėn. yra Miuncheno šv. Mykolo jėzuitų bažnyčios rektorius. Jis teigia, kad būdamas sielovadininku miesto gyventojams, nori ne tik rūpintis mažėjančia ir senstančia kaimene, bet į bažnyčią patraukti naujus žmones ir uždegti juos troškimu sekti Jėzų.

Naujienlaiškis