Karl Kern, SJ

T. Karl Kern, SJ, yra kilęs iš Obernburgo prie Maino, Žemutinės Frankonijos. 1968 m., būdamas 19 metų, įstojo į Jėzaus Draugiją, 1976 m. įšventintas į kunigus. Dirbo akademinėje sielovadoje, buvo gimnazijos mokytojas. Nuo 1996 m. Niurnberge sukūrė sielovadą miesto gyventojams „Atvirojoje šv. Klaros bažnyčioje“. 2010–2022 m. Miuncheno jėzuitų Šv. Mykolo bažnyčios rektorius. Nuo to laiko dirba sielovadoje Niurnberge ir atsakingas už lėšų pritraukimą Miuncheno filosofijos aukštojoje mokykloje.

Naujienlaiškis