Karl Heinz Lang, SJ

Br. Karl Heinz Lang, SJ, gimė 1945 m. Gybelštate, į Jėzaus Draugiją įstojo 1964 metais. Jis turi profesionalaus virėjo diplomą, dirbo įvairiuose Draugijos namuose: noviciate Niurnberge, Berchmano kolegijoje ir ankstesniuose Miuncheno šv. Ignaco namuose. Nuo 2017 m. gyvena Miuncheno šv. Mykolo bendruomenėje. Be to, jis jau daugelį metų aktyviai rūpinasi benamiais.

Naujienlaiškis