Karl Heinz Fischer, SJ

T. Karl Heinz Fischer, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1961 m. Į kunigus įšventintas 1970 m. Darbavosi Gyseno (Gießen) ir Getingeno (Göttingen) akademinėje sielovadoje. 1978–1981 m. provincijolo socijus Kelne. 1981–1989 m. ir 1994–1996 m. Šv. Kanizijaus kolegijos rektorius Berlyne. Taip pat dirbo mokytoju Šv. Ansgaro kolegijoje Hamburge. 1998–2006 m. padėjo provincijos vadovybei Kelne. 2006–2016 m. vadovavo Šv. Stanislovo rekolekcijų namams Hocheltene ir darbavosi sielovadoje Šv. Vitus Emmericho bažnyčios bendruomenėje. 2016–2019 m. darbavosi sielovadoje Tryre. Nuo 2019 m. šv. Elžbietos seserų kapelionas Reinbeke (prie Hamburgo).

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×