Julian Halbeisen, SJ

T. Julian Halbeisen, SJ, yra kilęs iš Rytų Vestfalijos, yra kvalifikuotas teisininkas. Iki įstojimo į Jėzaus Draugiją 2004 m., dirbo šioje srityje Saksonijos mokslo ministerijoje, Drezdene. Baigęs dvejų metų noviciatą Niurnberge, studijavo Miuncheno filosofijos aukštojoje mokykloje, po to dvejus metus dirbo Briuselio jėzuitų tarnyboje pabėgėliams. Teologijos studijas baigė Londono Heitropo koledžo jėzuitų fakultete, ten įšventintas diakonu. 2013 m. įšventintas kunigu Manheime, dalį laiko dirba teisininku Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams, kitą dalį – Miuncheno Zendlingo šv. Korbiniano parapijos sielovadoje. Nuo 2015 m. penkerius metus buvo Sankt Georgeno seminarijos Frankfurte prie Maino rektoriaus pavaduotojas ir baigė neakivaizdinę kanonistikos studijų programą Leveno katalikiškajame universitete. Vėliau baigė terciatą Dubline. Šiuo metu dirba tarptautinėje vienuolijos administracijoje Romoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×