Josef Bill, SJ

T. Josef Bill, SJ, gimė 1927 m. Frankfurte, studijavo filosofiją ir teologiją Sankt Georgeno aukštojoje mokykloje. 1953 m. įšventintas į kunigus, 1959 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Po tolesnių studijų darbavosi teologų dvasios tėvu Osnabriuke ir vėlesnius 30 metų – kunigų sielovadoje, vedė rekolekcijas ir buvo dvasinis palydėtojas. 1997–2012 m. jėzuitų sielovados komandos narys Achene, kur, prieš persikeldamas į Kelną, darbavosi išpažinčių ir rekolekcijų sielovadoje. Nuo 2013 m. gyvena Kelno jėzuitų bendruomenėje. 2019 m. pasirodė jo knyga „Staunen. Tor zur Wirklichkeit“ iš ciklo „Ignatianische Impulse“ (Echter-Verlag, Würzburg).

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×