Josef Ullrich, SJ

T. Josef Ullrich, SJ, gimė 1940 Silezijoje, buvusioje Rytų Vokietijoje baigė mokyklą ir ten įstojo į naujokyną. Filosofiją ir teologiją studijavo Erfurte. Būdamas jaunas kunigas, dirbo jaunimo sielovadoje Rostoke, dėstė tikybą Berlyne ir Erfurte, keletą metų buvo naujokyno vadovas. Susivienijus Vokietijai tuometinis provincijolas Höferis pavedė socijaus pareigas, kurias ėjo 10 metų. Šiuo metu gyvena Drezdeno HohenEicheno bendruomenėje, ten darbuojasi sielovadoje ir Drezdeno Šv. Petro Kolpingo draugijos pirmininkas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×