Josef Pilz, SJ

T. Josef Pilz, SJ, gimė 1932 m. Aukštutinėje Austrijoje. Baigęs gimnaziją 1952 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1963 m. įšventintas į kunigus. 1965–177 m. darbavosi jaunimo sielovadoje Klagenfurte. Vėliau sukūrė sielovados telefonu tinklą. 1971–1980 m. jėzuitų bendruomenės vyresnysis Klagenfurte. 1980–1986 m. Linco (Linz) ir Štyro (Steyr) jėzuitų bendruomenių vyresnysis, iki 1991 m. Šv. Ignaco bažnyčios rektorius. Vėliau Insbruke ėjo ekonomo pareigas. 1993–1996 m. Vienos jėzuitų bendruomenės vyresnysis, vėliau išvyko į Lincą ir galiausiai į Štyro Švč. Mergelės Marijos bažnyčią. Yra parašęs poezijos rinkinių, yra Karintijos rašytojų ir tarptautinio PEN klubo narys. Nuo 2019 m. vasaros gyvena Linco globos namuose.

Naujienlaiškis