Josef Maureder, SJ

T. Josef Maureder, SJ, gimė 1961 m. Nyderwaldkirchene (Aukštutinė Austrija), į Jėzaus Draugiją Austrijos provincijoje įstojo 1979 m. Studijavo Miunchene (filosofiją), Frankfurte (teologiją) ir Romoje (psichologiją), 1988 m. įšventintas į kunigus. 1996–2006 m. buvo atsakingas už jaunų suaugusiųjų pašaukimų sielovadą Lince. 2007–2015 m. buvo naujokų vadovas, atsakingas už Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos jėzuitus. Nuo 2015 m. dirba dvasingumo ir rekolekcijų vadovu Vienos kardinolo Königo namuose.

Naujienlaiškis