Josef Anton Aigner, SJ

T. Josef Anton Aigner, SJ, gimė 1938 m. Lince, 1959 m. įstojo į Sankt Andrė (St. Andrä) jėzuitų naujokyną Lavantalyje (Lavanttal). Baigęs filosofijos ir teologijos studijas Miunchene ir Insbruke, 1969 m. įšventintas į kunigus. Po to dirbo jaunimo centro „mk“ vadovu Insbruke, Vienos Pastoracijos studijų „seminarijos“ dvasios tėvu, Lainco (Lainz) rekolekcijų ir dvasinio ugdymo namų vadovu (šiuo metu Kardinolo Königo namai). 1996–2009 m. rektorius, atsakingas už jėzuitų bendruomenes prie Insbruko ir Miuncheno kolegijų. Vėliau buvo provincijolo socijus. Šiuo metu dirba Kardinolo Königo namuose ir Vienos arkivyskupijos pastoracinėje tarnyboje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×