Jonas Katulis, SJ

T. Jonas Katulis, SJ, gimė 1946 metais. Kunigu įšventintas 1981 metais. Į Jėzaus draugiją įstojo pogrindyje. Dirbo Molėtų, Dubingių, Alytaus, Inturkės, Biržų ir Kulautuvos bažnyčiose. Taip pat dirbo Marijampolės globos namų kapelionu. Galutinius įžadus davė 1992 m. Nuo 2019 m. gyvena Kauno jėzuitų namuose, padeda seneliams. Domisi teologija, menu, kultūra, taip pat yra išleidęs poezijos knygelę.

Naujienlaiškis