Johannes Stoffers, SJ

T. Johannes Stoffers, SJ, gimė 1982 metais, 2011 metais, būdamas Paderborno vyskupijos kunigu, įstojo į Jėzaus Draugiją. Baigęs naujokyną, buvo Miuncheno šv. Mykolo jėzuitų bažnyčios sielovadininkas, dirbo Miuncheno filosofijos aukštojoje mokykloje. Šiuo metu dėsto Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete.

Naujienlaiškis