Johannes Herz, SJ

T. Johannes Herz, SJ, gimė 1963 m. Vienoje, ten baigė kunigų seminariją ir, baigęs teologijos studijas ir pastoracijos metus, 1990 m. perėjo į Jėzaus Draugiją. Kelias Draugijoje nuvedė jį į jaunimo centrą Insbruje, vėliau Sankt Andrė Lavantalyje (St. Andrä im Lavanttal) parapijoje, tada į tolesnes dvasingumo studijas Paryžiuje, dar vėliau į Kardinolo Königo namus Vienoje, o tada į Niurnbergą ir Australiją. Darbavosi dvasinio palydėjimo ir rekolekcijų srityse, paskutiniu metu pašaukimų sielovadoje. šiuo metu mokyklos kapelionas ir tikybos mokytojas Linco šv. Aloyzo kolegijoje (Kollegium Aloisianum) – jėzuitiškos tradicijos gimnazijoje. 2022 m. tėvas Hercas persikėlė į Hamburgą, kur yra kandidatų į kunigystę dvasinis vadovas ir arkivyskupijos etatinių darbuotojų klebonas. Tuo pat metu tėvas Hercas yra Hamburgo prancūzakalbių bendruomenės klebonas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×