Johannes Herz, SJ

T. Johannes Herz, SJ, gimė 1963 m. Vienoje, ten baigė kunigų seminariją ir, baigęs teologijos studijas ir pastoracijos metus, 1990 m. perėjo į Jėzaus Draugiją. Kelias Draugijoje nuvedė jį į jaunimo centrą Insbruje, vėliau Sankt Andrė Lavantalyje (St. Andrä im Lavanttal) parapijoje, tada į tolesnes dvasingumo studijas Paryžiuje, dar vėliau į Kardinolo Königo namus Vienoje, o tada į Niurnbergą ir Australiją. Darbavosi dvasinio palydėjimo ir rekolekcijų srityse, paskutiniu metu pašaukimų sielovadoje. šiuo metu mokyklos kapelionas ir tikybos mokytojas Linco šv. Aloyzo kolegijoje (Kollegium Aloisianum) – jėzuitiškos tradicijos gimnazijoje. 2022 m. tėvas Hercas persikėlė į Hamburgą, kur yra kandidatų į kunigystę dvasinis vadovas ir arkivyskupijos etatinių darbuotojų klebonas. Tuo pat metu tėvas Hercas yra Hamburgo prancūzakalbių bendruomenės klebonas.

Naujienlaiškis