Johannes Beutler, SJ

T. Johannes Beutler, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1964 metais, 1963 m. įšventintas į kunigus. Buvo Naujojo Testamento egzegezės profesorius Sankt Georgene, Popiežiškajame Grigaliaus universitete ir Romos Popiežiškajame šv. Rašto institute, buvo Popiežiškosios biblinės komisijos narys. Šiuo metu profesorius emeritas gyvena Berlyne, rašo mokslinius straipsnius ir skaito pranešimus.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×