Johannes Beutler, SJ

T. Johannes Beutler, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1964 metais, 1963 m. įšventintas į kunigus. Buvo Naujojo Testamento egzegezės profesorius Sankt Georgene, Popiežiškajame Grigaliaus universitete ir Romos Popiežiškajame šv. Rašto institute, buvo Popiežiškosios biblinės komisijos narys. Šiuo metu gyvena Frankfurte, dirba užsienio katalikų bendruomenėse, rašo straipsnius ir skaito pranešimus.

Naujienlaiškis