Johannes Baar, SJ

T. Johannes Baar, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1973 metais, į kunigus įšventintas 1987 metais. Jis vadovavo Filosofijos aukštosios mokyklos bibliotekai, buvo žurnalo „Stimmen der Zeit“ redaktorius. Gyvena Unterhachingo Pedro Arupės senjorų bendruomenėje, dirba Taufkircheno parapijų bendruomenės sielovadoje.

Naujienlaiškis