Jörg Nies, SJ

T. Jörg Nies, SJ, studijavo filosofiją ir teologiją Freiburge, Londone, Frankfurte, Miunchene, į Jėzaus Draugiją įstojo 2011 m. Baigęs noviciatą, 2013–2016 m. dirbo studentų sielovadoje Leipcige. Baigęs studijas Popiežiškajame Grigaliaus universitete, rašo disertaciją apie fundamentinę teologiją. 2018 m. spalio 6 d. Frankfurte įšventintas kunigu. Nuo 2019 m. priklauso Stokholmo jėzuitų bendruomenei.

Naujienlaiškis