Jörg Dantscher, SJ

T. Jörg Dantscher, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1963 metais. 1987–1993 m. tuometinės Pietų Vokietijos jėzuitų provincijos provincijolas ir Vokietijos jėzuitų vyresniųjų sąjungos pirmininkas. 2004 m. Frankfurto šv. Ignaco bažnyčios klebonas. Nuo 2014 m. Jėzuitų misijos prokuratoriaus pavaduotojas ir Niurnbergo bendruomenės vyresnysis.

Naujienlaiškis