Holger Adler, SJ

T. Holger Adler, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2007 m. įšventintas į diakonus. Penkerius metus buvo jaunimo sielovados konferencijos atstovas. Darbavosi jaunimo ir studentų sielovadoje Hamburge, Kelne, šiuo metu studentų kapelionas Miunchene.

Naujienlaiškis