Hermann Kügler, SJ

T. Hermann Kügler, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1972 metais. 1980 m. įšventintas į kunigus. Jis yra baigęs pastoracinės psichologijos studijas, dėsto į temas orientuotą sąveiką Rutho Cohno institute. 1998–2004 m. vadovavo Berlyno informaciniam katalikų tikėjimo klausimų centrui, 2006–2016 m. – Leipcigo suaugusiųjų katechezės tarnybai. 2016–2020 m. vadovavo Manheimo išklausymo tarnystei. Nuo 2020 m. vasaros Centrinės Europos jėzuitų provincijos senjorų delegatas, taigi provincijolo pavedimu rūpinasi vyresniaisiais bendrabroliais.

Naujienlaiškis