Hermann Kügler, SJ

T. Hermann Kügler, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1972 metais. 1980 m. įšventintas į kunigus. Jis yra baigęs pastoracinės psichologijos studijas, dėsto į temas orientuotą sąveiką Rutho Cohno institute. 1998–2004 m. vadovavo Berlyno informaciniam katalikų tikėjimo klausimų centrui, 2006–2016 m. – Leipcigo suaugusiųjų katechezės tarnybai. 2016–2020 m. vadovavo Manheimo išklausymo tarnystei. Nuo 2020 m. vasaros Centrinės Europos jėzuitų provincijos senjorų delegatas, taigi provincijolo pavedimu rūpinasi vyresniaisiais bendrabroliais.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×