Herbert Rieger, SJ

T. Herbert Rieger, SJ, baigė Biberacho Pestalozzi gimnaziją. Katalikiškoji Aukštutinė Švabija padėjo pamatą jo tolesnei kelionei. Polinkis tiek į gamtos, tiek į teologijos mokslus vyresnėse klasėse buvo maždaug vienodas, kol 1983 m., iš karto po mokyklos baigimo, įstojo į Jėzaus Draugiją. Po įprastinių studijų, 1993 m. įšventintas į kunigus, dirbo Europos jėzuitų savanorių vadovų komandoje, po to buvo naujokų vadovo socijus Niurnberge. 1996–2000 m. studijavo Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete Psichologijos institute. Po to aštuonerius metus buvo provincijolo socijus, iš pradžių Aukštutinės Vokietijos provincijoje, o susivienijus – visos Vokietijos jėzuitų provincijoje. Nuo rašomojo stalo į sielovadą grįžo per akademinės sielovados veiklą Miuncheno Ludwigo Maximiliano universitete 2009–2016 metais. Jam visada svarbus buvo žmonių dvasinis palydėjimas. Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. birželio mėn. Frankfurto Šv. Jurgio (Sankt Georgen) kunigų seminarijos rektorius. Šiuo metu HohenEicheno rekolekcijų namų Drezdene vadovo pavaduotojas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×