Herbert Graupner, SJ

T. Herbert Graupner, SJ, gimė 1938 m. Zborove (Bardejovo regione, Slovakijoje), į Jėzaus Draugiją įstojo 1960 m. 1970 metais Miunchene įšventintas į kunigus. Buvo studentų kapelionas Miunchene ir Viurcburge, naujokų vadovas (1980–1986), Berchmanno kolegijos rektorius (1988–1994), Pasau kunigų seminarijos dvasios tėvas (1994–2003). 2003–2013 m. vadovavo Fiurstenrydo rūmų rekolekcijų namams. Nuo 2013 m. gyvena ir dirba Miuncheno Šv. Mykolo parapijoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×