Heinz Bretfeld, SJ

T. Heinz Bretfeld, SJ, gimė Dečyne (Čekija), kur baigė ir mokyklą. Studijavo teologiją ir filosofiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, o 1970 m., būdamas jaunas kunigas, įstojo į jėzuitų naujokyną. Kurį laiką dirbęs Marksistinių studijų centre Romoje, grįžo į Vokietiją, kur dirbo įvairiose sielovados veiklose. Šiuo metu gyvena Berlyno Kladovo šv. Petro Favro senjorų bendruomenėje.

Naujienlaiškis