Hans-Theodor Mehring, SJ

T. Hansas Theodoras Mehringas, SJ, įstojęs į Jėzaus Draugiją 1964 m. ir studijų Miunchene, Frankfurte ir Miunsteryje, iš pradžių dirbo akademinėje sielovadoje (Erlangene, Hanoveryje, Paryžiuje ir Hamburge). Nuo 1993 m. jis įvairiuose miestuose vadovavo suaugusiųjų katechezės tarnyboms (Hamburge, Štutgarte, Achene, iki 2019 m. vėl Hamburge). Gyvena Hamburge.

0160 / 7847416
Naujienlaiškis