Hans-Martin Rieder, SJ

T. Hans Martin Rieder, SJ, studijavo Miuncheno technikos universitete finansų ir ekonomikos matematiką, 2006–2009 m. dirbo rizikos kontrolės srityje „Bayern LB“ banke. Tuo pačiu metu studijavo filosofiją Miuncheno jėzuitų aukštojoje mokykloje. 2009 m. rudenį įstojo į noviciatą, vėliau atliko dvejų metų praktiką Šv. Blažiejaus kolegijos internate. Teologiją studijavo 2013–2016 m. Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Įšventintas į kunigus buvo vikaras ir studentų sielovadininkas Getingene. Baigęs terciatą Portlende (Oregone) 2020 m. vasarą pradėjo vadovauti Šv. Blažiejaus jėzuitų kolegijai.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×