Hans Mader, SJ

T. Hans Mader, SJ, gimė 1941 m Niurnberge, į Jėzaus Draugiją įstojo 1961 m. 1971 metais Miunchene įšventintas į kunigus. Dirbo parapijos ir senjorų sielovadininku. Nuo 1983 m. Roto ir Hanoverio kariuomenės kapelionas. 1992– 2006 m. Ravensburgo kalėjimo kapelionas. Vėliau sielovadininkas Hofe, Groshabersdorfe ir Dytenhofe, paskutiniu metu – Heilsbrone. Nuo 2019 m. gyvena Noimarkte.

Naujienlaiškis