Hans Brandl, SJ

T. Hans Brandl, SJ, gimė 1972 m. Brikslege (Brixlegg). Prieš 2005 m. įstodamas į Jėzaus Draugiją, Vienoje studijavo muzikos edukologiją ir tikybos pedagogiką, filosofiją ir bažnytinę muziką. Po magisteriumo Lince ir teologijos studijų Insbruke 2011 m. dirbo jaunimo vadovu Vienoje (Lainz). Nuo 2012 m. dėstė tikybą Kalksburgo kolegijoje ir yra mokyklos kapelionas. 2014–2018 m. Vienos šv. Ruprechto bažnyčios rektorius. Savo terciatą, paskutinį jėzuitų ugdymo etapą, 2018–2019 m. praleido Airijoje ir Armėnijoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×