Hans Abart, SJ

T. Hans Abart, SJ, gimė 1937 m. Milane (Italijoje), 1958 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1967 m. Miunchene įšventintas į kunigus. Dirbo jaunimo ir studentų sielovadoje Ravensburge ir Miunchene bei dvasios tėvu Eichštete. Be to, jis eina svarbias pareigas Jėzaus Draugijoje: yra naujokų vadovas, ugdymo prefektas ir provincijolo socijus. 2009-2020 m. Neumarkte jis dirbo seserų pastoriumi ir vedė rekolekcijas. Tuo tarpu jis gyvena Unterhachingo senelių namuose.

Naujienlaiškis