Hans Abart, SJ

T. Hans Abart, SJ, gimė 1937 m. Milane (Italijoje), 1958 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1967 m. Miunchene įšventintas į kunigus. Dirbo jaunimo ir studentų sielovadoje Ravensburge ir Miunchene bei dvasios tėvu Eichštete. Be to, jis eina svarbias pareigas Jėzaus Draugijoje: yra naujokų vadovas, ugdymo prefektas ir provincijolo socijus. 2009-2020 m. Neumarkte jis dirbo seserų pastoriumi ir vedė rekolekcijas. Tuo tarpu jis gyvena Unterhachingo senelių namuose.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×