Götz Werner, SJ

T. Götz Werner, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo baigęs mokyklą 1958 m. Vėliau studijavo teologiją Frankfurte ir Sankt Georgene. 1968 m. įšventintas į kunigus. Buvo studentų kapelionas Miunchene ir Hamburge, vėliau naujokų vadovas Miunsteryje. 1985–1989 m. dirbo kunigų sielovadoje Hanoveryje, iki 1992 m. kunigų seminarijos Collegium Germanicum-Hungaricum rektorius Romoje. Iki 1998 m. Šiaurės Vokietijos jėzuitų provincijolas Kelne, vėliau Šv. Aloyzo kolegijos rektorius Bonoje, 2007–2012 m. Šv. Lamberto kunigų seminarijos dvasios tėvas Lantershofene. Gyvena Petro Favro bendruomenės namuose Kelne.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×