Gernot Wisser, SJ

T. Gernot Wisser, SJ, gimė 1956 m. Aukštutinėje Austrijoje, užaugo Vienoje. Prieš įstodamas į Vienos kunigų seminariją 1991 m. ir į Jėzaus Draugiją 1992 m., dirbo architektu Žemutinės Austrijos vyriausybėje. 2008–2014 m. Austrijos jėzuitų provincijolas. Nuo 2015 m. rugsėjo Insbruko universiteto kapelionas. Nuo liepos 31 d. ilgametes tradicijas menančios kunigų seminarijos Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum (Germanicum) rektorius Romoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×