Gernot Wisser, SJ

Tėvas Wisseris gimė 1956 m. Mondsee, Aukštutinėje Austrijoje, o užaugo Vienoje. Prieš įstodamas į Vienos kunigų seminariją 1991 m. ir į ordiną 1992 m., jis dirbo architektu Žemutinės Austrijos provincijos vyriausybėje. 2008-2014 m. Wisseris buvo Austrijos jėzuitų provincijolas. Nuo 2015 m. rugsėjo jis yra Insbruko universiteto parapijos kunigas. Nuo liepos 31 d. jis yra tradicinės "Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum", sutrumpintai Germanicum, rektorius Romoje.

Naujienlaiškis