Gerhard Böwering, SJ

T. Gerhardas Böweringas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1959 m. Buvo išsiųstas misionieriumi į Pakistaną ir 1970 m. ten įšventintas kunigu. Vėliau studijavo islamą Monrealio McGill universitete. Baigęs doktorantūros studijas ir dirbdamas Pensilvanijos universitete, 1984–2021 m. – Jeilio universiteto (Naujasis Heivenas, Konektikutas, JAV) islamo studijų profesorius. 2021 m. pradėjo dirbti profesoriumi Bostono koledže.

Yra išleidęs knygas

- The Mystical Vision of Existence in Classical Islam (Berlin-New York 1980);

- The Minor Qur'an Commentary by al-Sulami (Beirut 1995, 2nd ed. 1997);

- Sufi Treatises (Beirut 2009); Sufi Inquiries and Interpretations (Beirut 2010);

- The Comfort of the Mystics (Leiden 2013);

taip pat daugybę straipsnių, įskaitant straipsnius, publikuotus Encyclopaedia of Islam, Encyclopaedia of the Qur'an ir Encyclopaedia Iranica. Yra Prinstono islamo politinės minties enciklopedijos vyriausiasis redaktorius, o nuo 1994 m. – Amerikos filosofų draugijos narys.

Naujienlaiškis