Georg Schmidt, SJ

T. Georg Schmidt, SJ, būdamas teisininku, įstojo į Jėzaus Draugiją 1983 metais. Po studijų Miunchene ir Frankfurte apsigynė teologijos disertaciją Fribūre (Šveicarijoje). Dirbo teisininku Berlyno jėzuitų tarnyboje pabėgėliams. Buvo Romos generalinės kurijos asistento sekretoriumi. Šiuo metu dirba Limburgo vyskupijos kurijos viceoficiolu ir sielovadininku Frankfurto Marijos ligoninėje. 

Naujienlaiškis