Georg Sans, SJ

T. Georg Sans, SJ, gimė 1967 metais Manheime. 1993 m. įšventintas į kunigus, 1994 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 2006–2014 m. Popiežiškojo Grigaliaus universiteto XIX–XX a. filosofijos istorijos profesorius. Šiuo metu Miuncheno filosofijos aukštosios mokyklos religijos ir subjektinės filosofijos profesorius ir Eugeno Biserio fondo katedros vedėjas bei studijų dekanas.

Naujienlaiškis