Georg Sans, SJ

T. Georg Sans, SJ, gimė 1967 metais Manheime. 1993 m. įšventintas į kunigus, 1994 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 2006–2014 m. Popiežiškojo Grigaliaus universiteto XIX–XX a. filosofijos istorijos profesorius. Šiuo metu Miuncheno filosofijos aukštosios mokyklos religijos ir subjektinės filosofijos profesorius ir Eugeno Biserio fondo katedros vedėjas bei studijų dekanas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×