Georg Fischer, SJ

T. Georg Fischer gimė 1954 m. Forarlberge (Vorarlberg), 1972 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Baigęs studijas Miunchene, Insbruke ir Romos Popiežiškajame Biblijos institute, nuo 1985 m. dėsto įvairiose šalyse, nuo 1995 m. Senojo Testamento ir Rytų kalbų katedros vadovas Insbruko Katalikų teologijos fakultete. 1993–1994 m. Filipinuose baigė savo paskutinįjį jėzuitiškojo ugdymo etapą. Jo mokslinių tyrimų ir publikacijų sritys yra tora ir pranašystės (ypač Jeremijo) bei biblistikos temos, hermeneutikos ir metodologijos klausimai.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×