Gediminas Kijauskas, SJ

T. Gediminas Kijauskas, SJ, 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1950 m. persikėlė į JAV, įstojo į Jėzaus Draugiją. Vernersvilio (Pensilvanijos valstija) šv. Izaoko Žogo jėzuitų noviciate studijavo klasikinę literatūrą, Vestono (Masačusetso valstija) ir Bostono jėzuitų kolegijoje – filosofiją ir teologiją. 1960 m. įšventintas kunigu. Drongene (Flandrijos regionas) studijavo asketinę teologiją, Monrealio universitete – religijos sociologiją. 1965–1967 m. Monrealio Aušros Vartų lietuvių parapijos vikaras, 1967–1977 m. lietuvių jėzuitų vyresnysis Jungtinėse Amerikos Valstijose. Buvo Čikagos lietuvių jaunimo centro direktorius, Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos lietuvių parapijos klebonas Klyvlende. Dalyvavo ateitininkų ir kitų lietuvių išeivių organizacijų veikloje. Šiuo metu gyvena Kauno jėzuitų bendruomenėje.

Naujienlaiškis